Positieve Gezondheid in de praktijk

Positieve Gezondheid in de praktijk

Geralda Jansen, projectleider bij Fit2WorkZeeland, ziet Positieve Gezondheid als een nieuwe, bredere kijk op gezondheid die ze niet meer kan wegdenken.
 
“Het spinnenweb van Positieve Gezondheid maakt dat je over veel meer aspecten in je leven gaat nadenken. Het biedt inzicht. Voor mij was het echt een gevalletje: once you see it, you can’t unsee it.”
 
In het volledige artikel legt Geralda uit hoe Fit2Work Zeeland Positieve Gezondheid inzet voor gezonde werknemers: https://www.zeeuwsezorgcoalitie.nl/nieuws/positieve-gezondheid-in-de-praktijk-geralda-jansen/

Bron: https://www.linkedin.com/posts/zeeuwse-zorg-coalitie_geralda-jansen-projectleider-fit2work-zeeland-activity-7052579914205552640-KpJ-/

Positieve Gezondheid in de praktijk

Fit2Work zorgt als partner, samen met Zeeuwse Organisaties en Professionals, voor:


Wij werken op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid: