Over ons

Over ons

Fit2Work is een project opgezet in 2019 door Gors, Viazorg, Respont en Juvent om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn in Zeeland te bevorderen.

Gezonde werknemers

Fit2Work biedt als actieve partner een concreet aanbod aan trainingen voor medewerkers op de werkvloer om het vitaliteits- en duurzame inzetbaarheidsbeleid van Zeeuwse organisaties te ondersteunen. Het project heeft verschillende ambities, waaronder het vertalen van beleid naar de werkvloer, het inspireren van collega's en het verbinden van de Zeeuwse werkende inwoners. We kijken daarbij niet alleen naar fysieke gezondheid maar naar de mens in zijn geheel.

Vitaal leiderschap

Zijn je medewerkers financieel fit? Is er werkplezier? Is er nog voldoende ruimte of tijd voor ontmoeting en ontwikkeling, zijn werknemers nog betrokken? Ons doel is om samen goede werkgevers te worden die investeren in hun medewerkers, effectief vitaliteitsbeleid uitvoeren en mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing bieden om zo het (ziekte)verzuim terug te dringen. Een gezonde werknemer draagt immers bij aan een vitale organisatie. Inmiddels doen er al meer dan 30 organisaties mee! Fit2Work verbindt als partner alle organisaties en professionals met elkaar om dit doel samen te bereiken.

Focusweek

Jaarlijks organiseren wij een Fit2Workweek die in het teken staat van onder andere ervaren, doen, weten, beleven, bewegen en loslaten. Daarin is er aandacht voor bijvoorbeeld gezonde voeding, mantelzorg, gezonde leefstijl, betekenisvol leven, grenzen stellen, veiligheid en nog veel meer! In deze week worden op 3 verschillende (eigen) locaties op Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws Vlaanderen diverse trainingen verzorgd en een vitaliteitsmarkt gehouden.

Vitaliteitsmarkt

Bezoek tijdens de Fit2Workweek op elke locatie de vitaliteitsmark die voor iedereen uit het onderwijs, de zorg en de hulpverlening vrij toegankelijk is en waar je zowel je lichaam als je loopbaan kunt laten checken.

Jaarprogramma

Een gezonde en vitale werkomgeving is van groot belang voor zowel medewerkers als organisaties. Om deze reden is het essentieel dat organisaties en het management/bestuur zich doorlopend inzetten voor het welzijn van hun medewerkers en dat er een totaalaanpak voor vitaliteit wordt gehanteerd. Dit houdt in dat er niet alleen tijdens de Fit2Work focusweek aandacht aan vitaliteit wordt besteed, maar dat er gedurende het hele jaar aanbod is voor medewerkers.

Om de effectiviteit van de Fit2Work focusweek te vergroten, is het belangrijk dat deze week goed wordt verankerd binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een structurele aanpak voor vitaliteit waarbij er aandacht is voor gezondheid, sport, voeding, slaap en ontspanning. Ook het bieden van mogelijkheden voor medewerkers om sector collega’s te ontmoeten en ervaringen te delen kan bijdragen aan een gezonde en vitale werkomgeving.

Een belangrijk aspect van een gezonde werkomgeving is de beleving van 'samen'. Het is daarom van belang dat organisaties niet alleen intern, maar ook extern samenwerken met andere organisaties om energie en passie te genereren. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke workshops, presentaties en evenementen waarbij HR-medewerkers en vitaliteitscoaches van verschillende organisaties samenwerken.

Tot slot is het van belang om te benadrukken dat de pijlers van Positieve Gezondheid de basis vormen voor een gezonde en vitale werkomgeving. Positieve Gezondheid gaat uit van een brede kijk op gezondheid waarbij niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook sociale, mentale en zingevingsaspecten van belang zijn. Door hierop te focussen en te investeren, kunnen organisaties en medewerkers samen werken aan een gezonde toekomst.

De organisatie van Fit2Work is in handen van

Regio De Bevelanden: Jelmer Holm (j.holm@kapelle.nl)
Ozeo:  Geralda Jansen (g.jansen@ozeo.nl)
Lesgeven in Zeeland/ Mondia: Annika Lansen

HZ: Dalilah de Groot adviseert en denkt mee
Gors:  Jan de Rooij (Jan is onze mede grondlegger en fungeert als morele supporter)

Wij werken nauw samen met

  • De Zeeuwse Zorg Coalitie
  • Werken voor Zeeland
  • Lesgeven in Zeeland
  • Actiekring Behoud van Viazorg

 

Over ons

Fit2Work zorgt als partner, samen met Zeeuwse Organisaties en Professionals, voor:


Wij werken op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid: