Rob d'Hondt

Rob d'Hondt

Wat kan ROB DHONDT voor u of uw organisatie betekenen?
1. Team- en organisatieontwikkeling
2. Leiderschapsontwikkeling - verbindend en gidsend
3. Motiverende Gespreksvoering implementeren

De ‘evidence based’ en effectieve gespreksstijl Motiverende Gespreksvoering is de basis van mijn werken en in alle trajecten.

Vanuit verbinding, beweging en verandering stimuleren. Zowel in de samenleving als in organisaties is verandering inmiddels een constante factor. Desondanks richten veel veranderingstheorieën en -opleidingen zich sterk alleen op de leidinggevenden die de verandering implementeren. Ik richt mij op de hele organisatie. Onderzoek en mijn ervaring wijst immers uit dat veranderingsprocessen meer kans op succes hebben wanneer er draagvlak is op alle niveaus.

Rob heeft in samenwerking met Joke Claessens het Praktijkboek Motiverende Gespreksvoering geschreven. Een zelfstudieboek dat de lezer in staat stelt het eigen leerproces te optimaliseren, zie https://www.mgvindepraktijk.nl/. Het boek is inmiddels in 3e druk verschenen en een groot aantal hbo-opleidingen heeft dit boek opgenomen in de literatuurlijst.

Maatwerk
Mijn uitgangspunt is dat elke situatie anders is. Daarom kan bij opleidingen en advies alleen maatwerk het gewenste resultaat opleveren. Bij mij dus geen standaard aanpak, wel resultaat.

Kijk op mijn website www.ROBDHONDT.com voor meer info.

Met vriendelijke groet,
Rob
Rob d'Hondt
Meer weten?

Gegevens


Fit2Work zorgt als partner, samen met Zeeuwse Organisaties en Professionals, voor:


Wij werken op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid: