Zeeuwse Brainstormsessie Vitaliteit

Zeeuwse Brainstormsessie Vitaliteit

Onderzoek naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor jezelf, je organisatie en Zeeland breed

 • Lichaamsfuncties Lichaamsfuncties
 • Mentaal welbevinden Mentaal welbevinden
 • Zingeving Zingeving
 • Kwaliteit van leven Kwaliteit van leven
 • Meedoen Meedoen
 • Dagelijks functioneren Dagelijks functioneren

Inhoud

De sessie is van 12.30 tot maximaal 16.00 uur.
We gaan met elkaar eerst lunchen, elkaar leren kennen en gaan dan aan de slag!

Het praktische gedeelte zal als volgt ingedeeld zijn:

1. Het geformuleerde probleem verder in kaart brengen:
o Welke uitdagingen/problemen herkennen jullie?
o Oorzaken achterhalen met de tool 5x waarom

2. Gezamenlijk kernprobleem formuleren vanuit alle verzamelde gegevens

3. Ideeën, ideeën, ideeën….
o Creatieve oefening vooraf aan de brainstorm
o Brainstormsessie
o Oplossingsrichting voor het kernprobleem definiëren

Doelen

Antwoorden vinden op de vragen hoe je kan werken aan je eigen vitaliteit, hoe je organisatie kan werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en wat er Zeeuws breed ontwikkeld kan worden om de duurzame inzetbaarheid van de werkende beroepsbevolking te verhogen
Doe ook mee

Details & inschrijven

 • 9 oktober 2023 - 12:30
 • 3,5 uur
 • Maximaal 24 deelnemers
 • Fit2Work
 • 's heer Abtskerke, Versvliet
 • Versvliet 's heer Abtskerke
Samen met

Fit2Work

.

Bekijken

Wij werken op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid: